İşletmemizde çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına

önem veririz.

Bunun için;

• Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız.

• Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına gore etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz.

• Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem

çevreye olan negative etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz,

• İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geridönüşüm” ve “çevredostu” etiketi olanları tercih ederek

doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız,

• Kâğıt, peçete, tuvaletkâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha

az atık bırakmaya özen gösteririz,

• Atıkları doğruşekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama sure sınırlarını aşmadan

lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz,

• Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız,

misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ilepaylaşırız.

Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye

çalışırız.

• Çalışanlarımız çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.

0324 226 35 25 905559632491 ONLINE REZERVASYON