Sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin/çözüm ortaklarımızın;

Kalite Güvence Yönetim Sistemleri, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri, uluslar arası

düzeyde Kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik tiktlerine/sertifikalarına sahip olmasına,

Üretim ve tedarikte, çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına,

Kaynakları; doğa lyaşama, ekosisteme zarar vermeden, uygun bir şekilde kullanıyor/tüketiyor

olmasına, avlanma yasaklarına uyuyor olmasına,

Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışıyor olmasına, ürün ambalajlarında daha az

ambalajlamaya veya dökme ambalajlama alternatifleri sunuyor olmasına,

Çevredostu, tasarruflu, yöresel, etik değerlere önem veren, geri dönüşebilir veya geri

dönüştürülmüş malzeme kullanan, organik, bio, vegan, hayvanlar üzerinde denenmemiş, zararlı

kimyasal bileşenler içermeyen vb. Alternatifleri sunmalarına,

Yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olmasına,

Ülkemizin/bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan/tanıtanürün/hizmet olmasına,

Önem verir ve bu bakış açımızı paydaş tedarikçilerimize iletiriz. Tedarikçilerimiz ile birlikte verimli satın

alma fırsatları yaratmaya çalışır, tedarik süreçlerinden doğan çevreetkilerini azaltmayı hedefleriz.

0324 226 35 25 905559632491 ONLINE REZERVASYON