İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.

Cinsiyet farkı gözetmek sizing tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.

Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.

Cinsiyetayrımıyapmadan «eşitişeeşitücret» politikasıilehareketederiz.

Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.

Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.

Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.

İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.

Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.

Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. Durumlara maruz

kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve

varlıklarını destekleriz.

0324 226 35 25 905559632491 ONLINE REZERVASYON